پودر شیر خشک زعفرانی شتر

341,000 تومان

پودر شیر خشک شتر زرپر از شیر تازه روزانه دوشیده شده تهیه شده و پاستوریزه شده و به روش فریز درایینگ یا خلا انجمادی تولید میشود و اماده مصرف میباشد.

پودر شیر خشک زعفرانی شتر
پودر شیر خشک زعفرانی شتر

341,000 تومان