پودینگ خامه ای زعفران 400 گرم

زعفران یکی از ادویه های بسیار با ارزشی است که از زمان باستان به دلیل رنگ ، طعم و خاصیت دارویی اش شناخته می شود. این “کلاله” یا نخ های خشک شده گیاه گیاه Crocus sativus است. این یک گیاه چند ساله پیازی است که از خانواده Iridaceae ، از تیره ، Crocus است و از نظر گیاهشناسی به عنوان Crocus sativus شناخته می شود.